Ορισμος (Προσδιορισμος Αμοιβων) _ (01_11_2014)_001